• polski
  • english
  • deutsch

Adwokat

„Ius est ars boni et aequi”

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.

Adwokat Ewelina Cisowska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji, który ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą. W latach 2011-2014 odbyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, zakończoną państwowym egzaminem zawodowym.

Doświadczenie jako prawnik adwokat Ewelina Cisowska zdobywała już w toku studiów prawniczych, praktykując w renomowanych poznańskich kancelariach: adwokackich, radcowskich i notarialnych, a także w sądach i prokuraturze. Okres studiów i aplikacji to czas, który pozwolił adwokat zdobyć bogatą i wszechstronną wiedzę nie tylko o przepisach prawa regulujących różne dziedziny życia codziennego, w tym, w szczególności, poprzez prowadzenie sporów sądowych i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych o kapitale polskim i zagranicznym, ale także poznać zasady etyki wykonywanego zawodu.

W swojej codziennej pracy adwokat Ewelina Cisowska kieruję się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanego przez siebie zawodu i zapewniając tym samym najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu powierzonych zleceń.

Szeroki krąg zainteresowań adwokat Eweliny Cisowskiej obejmuje, zarówno prawo cywilne i handlowe, jak i prawo karne, czy prawo administracyjne. Priorytetem pracy adwokat jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym, przy zachowaniu zawsze najwyższej zawodowej staranności, która gwarantuje sukces i zadowolenie. W codziennej pracy adwokat stosuję najnowsze rozwiązania prawne oraz stale podnosi swoje kwalifikacje, aby prowadzone sprawy kończyły się satysfakcjonującym wynikiem.