• polski
  • english
  • deutsch

Honorarium

„Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klientów Kancelarii, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, odbywa się na podstawie bieżącego, jednostkowego doradztwa, jednorazowych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.

Wysokość wynagrodzenia ustalana zawsze jest w trakcie konsultacji z Klientem i zależy od zakresu świadczonych usług oraz indywidualnych potrzeb Klienta, przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, oraz wymaganego nakładu pracy.

Kancelaria oferuje dwa podstawowe modele wynagrodzeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe polegające na ustaleniu jednorazowej, kompleksowej kwoty za prowadzenie sprawy.
  • wynagrodzenie godzinowe polegające na ustaleniu wysokości wynagrodzenia w stosunku do ilości godzin poświęconych na prowadzenie sprawy.